اموزش Asp.net Core2 Mvc

مدرس: مهدی قاسم خانی مدت زمان آموزش : 78 ساعت تعداد سمت ها : 133 وضعیت اموزش : تکمیل
شرح دوره

دوره ی آموزش 2 ASP.NET Core، که زیر مجموعه‌ی آموزش ASP.NET محسوب می‌شود، یک دوره آموزشی کاربردی است که در اختیار شما قرار گرفته است.

با یادگیریاموزش Asp.net Core2 Mvc آمادگی لازم برای شروع دوره طراحی سایت را کسب خواهید کرد،در گام بعدی به صورت کاملا کاربری ، 0 تا 100 یک سایت فروشگاهی را باهم پیاده سازی خواهیم کرد.

70000 تومان – خرید
لینک های دانلود سرفصل دوره
  • visual-studio-code - install-visual studio 2017

  • introducttion-c#

  • introduction-varable-1

  • finish-varable

  • Expressions

  • block-if

  • statement-switch

  • statement-for

  • statement-for-finish

  • statement-while

  • method-output - sqlserver

  • method-not-output - Sql Server

  • کار با ارایه ها - Arry

  • ادامه کار با SQl Server ، کار با رشته ها

  • کار با توابع ریاضی MATH

  • کار با تاریخ فارسی

  • کار با فایل ها قسمت اول

  • کار با فایل ها قسمت دوم

  • کار با حلقه Forech

  • شی گرایی- ساخت کلاس ها

  • شی گرایی - تعریف متد ها وخصوصیت ها

  • شی گرایی - تعریف متد و سربارگذاری آن ها

  • شی گرایی - تعریف متد های سازنده ، Custroctor

  • شی گرایی ، وراثت

  • شی گرایی ، وراثت

  • کار با کلاس Abstract

  • کار با InterFace ها

  • کار با کلاس و اعضای استاتیک

  • کار با کلاس های partial

  • کار با Collection ها

  • کار با پشته ها وصف ها

  • انواع تبدیلات ، کار با تبدیل ضمنی و صریح

  • کار با اشیای جنریک

  • نصب SQL Server و آشنایی با محیط کاربری

  • ساخت پایگاه داده

  • ساخت جداول

  • ادامه ساخت جداول

  • درج در جدول Insert

  • کار با ویرایش و حذف - Update - Delete

  • کار با کلید های خارجی در جداول

  • کار با کلید خارجی در بیش از 2 جدول

  • کار با دستورات واکشی داده ها ، Select

  • کار با پایگاه داده

  • اصول و پایه Asp.net Core

  • اصول و پایه Asp.net Core

  • اصول و پایه Asp.net Core MiddleWare

  • اصول و پایه Asp.net Core MiddleWare ، Ordering

  • مرور کلی یک پروژه

  • کار با Model ها

  • ایجاد Model در Core

  • کار با پروتکل HTTP

  • کار با کنترلر Controller

  • ادامه مبحث کار با کنترلر Controller

  • کار با View

  • مروری بر تکنولوژی ADO.NET

  • کار با کلاس SqlCommand در ADO.NET

  • کار با کلاس SqlCommand در ADO.NET

  • کار با کلاس SqlCommand در ADO.NET

  • کار با کلاس SqlDataReader در ADO.NET

  • کار با کلاس SqlDataReader در ADO.NET

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 1

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 2

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 3 - Null

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 4 - Automatic Property

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 5 - نکات رشته ها

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 6 - Object Initializers

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 7 - Pattern Matching

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 8 - DeleGate

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 9 - DeleGate

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 10 - جنریک در DeleGate

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 11 - کار با Func ها

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 12 - Lamda Expressions

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 13 - Extensiton Methods

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 14 - کار با Linq

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 15 - کار با Linq

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 16 - کار با Linq

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 17- کار با Query Expressions

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 18- کار با Query Expressions

  • ویژگی های ضروری سی شارپ برای یک پروژه MVC قسمت 19- کار با Left Join

  • کار با Razor ها

  • کار با Razor ها

  • کار با Razor ها - @model

  • کار با Razor ها - Layout

  • کار با Razor ها - View Start

  • کار با Razor ها - View Bag

  • نکات مربوط به ویژوال استودیو

  • نکات مربوط به ویژوال استودیو

  • کار با EntityFramework قسمت 1

  • کار با EntityFramework قسمت 2

  • کار با EntityFramework قسمت 3

  • کار با EntityFramework قسمت 4

  • کار با EntityFramework قسمت 5

  • کار با EntityFramework قسمت 6

  • کار با EntityFramework قسمت 7

  • کار با EntityFramework قسمت 8

  • کار با EntityFramework قسمت 9

  • کار با EntityFramework قسمت 10

  • کار با EntityFramework قسمت 11

  • کار با EntityFramework قسمت 12

  • کار با EntityFramework قسمت 13

  • کار با EntityFramework قسمت 14

  • کار با EntityFramework قسمت 15

  • کار با EntityFramework قسمت 16

  • کار با EntityFramework قسمت 17

  • کار با EntityFramework قسمت 18

  • کار با EntityFramework قسمت 19

  • کار با EntityFramework قسمت 20

  • کار با EntityFramework قسمت 21

  • کار با EntityFramework قسمت 22

  • کار با EntityFramework قسمت 23

  • کار با EntityFramework قسمت 24

  • کار با EntityFramework قسمت 25

  • کار با EntityFramework قسمت 26

  • کار با EntityFramework قسمت 27

  • کار با Url Routing ، مسیر یابی Url

  • کار با Url Routing ، مسیر یابی Url

  • کار با Url Routing ، مسیر یابی Url

  • کار با Url Routing ، مسیر یابی Url

  • کار با Url Routing ، مسیر یابی Url

  • کار با Url Routing ، مسیر یابی Url

  • کار با Area - ناحیه

  • کار با کنترلر ها و اکشن ها - Controllers and Actions قسمت 1

  • کار با کنترلر ها و اکشن ها - Controllers and Actions قسمت 2

  • کار با کنترلر ها و اکشن ها - Controllers and Actions قسمت 3

  • کار با کنترلر ها و اکشن ها - Controllers and Actions قسمت 4

  • کار با کنترلر ها و اکشن ها - Controllers and Actions قسمت 5

  • کار با کنترلر ها و اکشن ها - Controllers and Actions قسمت 6

  • کار با کنترلر ها و اکشن ها - Controllers and Actions قسمت 7

  • کار با کنترلر ها و اکشن ها - Controllers and Actions قسمت 8

  • کار با کنترلر ها و اکشن ها - Controllers and Actions قسمت 9

  • کار با کنترلر ها و اکشن ها - Controllers and Actions قسمت 10

  • کار با View ها قسمت 1

  • کار با View ها قسمت 2

  • کار با View ها قسمت 3

  • کار با View ها قسمت 4

  • کار با ViewComponents ها قسمت 1

  • کار با ViewComponents ها قسمت 2

  • کار با Tag Helpers قسمت 1

  • کار با Tag Helpers قسمت 2

  • کار با Tag Helpers قسمت 3

  • کار با From Tag Helpers قسمت 1

  • کار با From Tag Helpers قسمت 2

  • کار با From Tag Helpers قسمت 3

  • کار با From Tag Helpers قسمت 4

  • کار با Modal Building قسمت 1

  • کار با Modal Building قسمت 2

  • کار با Modal Building قسمت 3

  • کار با Modal Building قسمت 4

  • کار با Modal Building قسمت 5

  • کار با Modal Building قسمت 6

  • کار با Modal Building قسمت 7

  • کار با Modal Validation قسمت 1

  • کار با Modal Validation قسمت 2

  • کار با Modal Validation قسمت 3

  • کار با Modal Validation قسمت 4

  • کار با Modal Validation قسمت 5

  • کار با Modal Validation قسمت 6

  • شروع کار Identity قسمت 1

  • شروع کار Identity قسمت 2

  • شروع کار Identity قسمت 3

  • شروع کار Identity قسمت 4

  • شروع کار Identity قسمت 5

  • شروع کار Identity قسمت 6

  • شروع کار Identity قسمت 7

  • شروع کار Identity قسمت 8

  • Applying ASP.NET Core Identity قسمت 1

  • Applying ASP.NET Core Identity قسمت 1

  • Applying ASP.NET Core Identity قسمت 2

  • Applying ASP.NET Core Identity قسمت 3

  • Applying ASP.NET Core Identity قسمت 4

  • Applying ASP.NET Core Identity قسمت 5

  • Applying ASP.NET Core Identity قسمت 6

  • Applying ASP.NET Core Identity قسمت 7

  • Applying ASP.NET Core Identity قسمت 8

  • Advanced ASP.NET Core Identity قسمت 1

  • Advanced ASP.NET Core Identity قسمت 2