اموزش جامع افتر افکت – بخش ۱ متخصص افتر افکت

وضعیت دوره در حال برگزاری
دوره متخصص بخش اول متخصص افتر افکت
سطح جامع
زمان بین 15 تا 35 ساعت
قسمت های ارسالی 15
68% تخفیف 217 فروش

در بخش اول متخصص افترافکت ، به صورت مقدماتی تا پیشرفته افترافکت را به شما کاربران عزیز زیکو آموزش خواهیم داد.


30,000 تومان – خرید محصول

بخش ۱ متخصص افتر افکت

سرفصل های دوره افترافکت به صورت کلی می باشد.

 • دمو کلی دوره متخصص فرونت اند
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۱

  Key frame در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۲

  Timecode در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۳
  Codec در افتر افکت
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۴

  فشرده سازی Lossy و Lossless در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۵

  Format در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۶

  تفاوت فرمت و کدک در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۷

  Render در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۸
  Alpha Channel در افتر افکت
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۹

  پرده سبز (Green Screen) در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۱۰

  روتوسکوپ Rotoscoping در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۱۱

  موشن ترک Motion Track در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۱۲

  تصحیح رنگ (Color correction) در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۱۳

  Composite و Compositor در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۱۴
  موشن گرافیک (Motion graphics) در افتر افکت
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۱۵
  Parent جلوه های بصری Visual effects در افتر افکت
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۱۶

  ایجاد یک پروژه جدید در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۱۷

  بررسی Project Panel در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۱۸

  بررسی Timeline panel در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۱۹
  بررسی Info panel در افتر افکت
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۲۰

  بررسی Preview Panel در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۲۱

   

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۲۲

  بررسی تنظیمات Preference مهم نرم افزار در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۲۳

  بررسی Project Setting در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۲۴
   کار با ابزار انتخاب، حرکت، زوم، چرخش در افتر افکت
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۲۵
  کار با Pan Behind Too در افتر افکت
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۲۶

  بریدن و حرکت دادن کلیپ ها روی تایم لاین در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۲۷

  استفاده از Null object در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۲۸

  ایجاد Expression در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۲۹

  همزمان کردن انیمیشن با صدا در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۳۰

  پروژه (انیمیشن هماهنگ با موزیک) در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۳۱
  کلیدهای شورتکات کار با Timeline
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۳۲

  بررسی Effects و Presets در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۳۳

  اختصاص افکت به Footage در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۳۴

  کپی کردن افکت ها

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۳۵

  وارد کردن Preset به نرم افزار

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۳۶
  کار با افکت های مختلف
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۳۷

  استفاده از Adjustment Layer در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۳۸

  استفاده از Blending modes در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۳۹
  ایجاد انیمیشن پس زمینه با استفاده از افکت Cell Pattern
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۴۰

  کار با افکت Stroke

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۴۱

  کار با افکت Scribble

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۴۲

  نحوه ماسک کردن افکت ها

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۴۳

  استفاده از Auto Color ,Contrast و Levels

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۴۴
  کار با لینک ها و ایجاد Brightness و Contrast
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۴۵

  تغییر Hue و Saturation

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۴۶

  روش های تغییر رنگ در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۴۷

  کار با Color balance در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۴۸

  تنظیم رنگ با Curves در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۴۹

  افکت های مفید دیگر برای تصحیح رنگ

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۵۰
  تصحیح رنگ با Multiple effect
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۵۱
  Parent کردن لایه ها
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۵۲

  استفاده از History menu در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۵۳

  ایجاد Proxy در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۵۴

  کامپوزیشن ها (Composition) در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۵۵
  لایه ها (Layer) در افتر افکت
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۵۶

  انیمیشن (Animation) در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۵۷

  افکت ها (Effect)

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۵۸

  افکت سه بعدی در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۵۹

  رندر (Render) در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۶۰
  script ایمپورت فایل های Photoshop و Illustrator Composition تگ
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۶۱
  بررسی Panel Comp در افتر افکت
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۶۲

  ایجاد Precomp در افتر افکت

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۶۳

  استفاده از ابزار Snapping

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۶۴

  کلیدهای شورتکات کار با کامپوزیشن ها

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۶۵

  انواع لایه ها

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۶۶

  ایجاد Type layer

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۶۷
  استفاده از Track matte
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۶۸

  کلیدهای شورتکات کار با لایه ها

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۶۹

  ترکیب لایه ها (Layer compositing)

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۷۰

  کار با Shape layer

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۷۱

  اضافه کردن و تنظیم Key frame ها

 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۷۲
  کار با Graph Editor
 • آموزش افترافکت- بخش ۱ متخصص افترافکت قسمت ۷۳

  استفاده از Parenting

وضعیت دوره در حال برگزاری
دوره متخصص بخش اول متخصص افتر افکت
سطح جامع
زمان بین 15 تا 35 ساعت
قسمت های ارسالی 15
 • دیدگاه شما بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکرارری خودداری نمایید.
 • ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

امتیاز شما:

 1. ایمان ارسال پاسخ

  سلام خدمت استاد گرامی. من آموزش های افترافکت و پریمیر رو خریداری کردم ولی مشکلی که دارند آموزش پریمیر ۴ سطح آخرش مشکل داره و بعضی از فیلم ها فاقد صدا هستند و بعضی هم از وسط یا آخر فیلم صداش قطع میشه. میخوام بدونم مشکل از فیلمه یا اینکه باید Player خاصی رو استفاده کنیم. برای افترافکت هم سطح اول قسمت سوم مشکل داره و از وسطای فیلم صدا قطع میشه. لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر