گروه آموزشی زیکو تماس با ما درباره ما کانال تلگرام بستن منو

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی زیکو را بهترین قیمت و کیفیت تهیه کنید .

تومان
بیش از ۲۰ ساعت آموزش
تومان
بیش از ۳۰ ساعت آموزش
۴۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۷۵ ساعت آموزش

اموزش Asp.net Core2 Mvc

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۴۰۰ تومان
بیش از ۷۸ ساعت آموزش
۴۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۱۰۰ ساعت آموزش
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۲ ساعت آموزش
۴۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۷۰ ساعت آموزش
۲۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۳۷.۲۸ ساعت آموزش

اموزش اندروید

6 درس
قیمیت : 25000 تومان
۴۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۲۷:۳۱ ساعت آموزش
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۱۰۰ ساعت آموزش
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۲ ساعت آموزش
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۱۰۰ ساعت آموزش
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۳۳ ساعت آموزش
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۲۸.۴۰ ساعت آموزش
۴۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۵۲ ساعت آموزش

اموزش لایت روم

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۴ ساعت آموزش
۴۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۲۰ ساعت آموزش

bootstrap 4

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۴۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۳۰ ساعت آموزش
۲۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۲۳ ساعت آموزش
۲۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۲۰ ساعت آموزش

پایتون

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۴۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۴۰ ساعت آموزش

متلب 2018

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۳۳ ساعت آموزش

اتوکد 2018

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۳۲ ساعت آموزش

اموزش پریمیر

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۴۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۳۸ ساعت آموزش

Adobe indesign cc 2019

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۲۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۲۵ ساعت آموزش

Php Oop

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۳۳ ساعت آموزش
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۲۱ ساعت آموزش

illustrator cc 2019

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۲۳ ساعت آموزش
۲۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۱۱ ساعت آموزش

php basic

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۳۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۳۵ ساعت آموزش
۴۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۳۲ ساعت آموزش
۵۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۱۰۰ ساعت آموزش
۶۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۷۰ ساعت آموزش
۳۵۰۰۰۰ تومان
بیش از ۲۷ ساعت آموزش

آموزش Node JS

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۵۵۰۰۰۰ تومان
بیش از ۵۶:۴۰ ساعت آموزش

اموزش React js

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۵۵۰۰۰۰ تومان
بیش از ۴۷:۲۷ ساعت آموزش

اموزش جاوا

6 درس
قیمیت : 20000 تومان
۲۰۰۰۰۰ تومان
بیش از ۱۱ ساعت آموزش