اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون

متخصص پایتون بخش اول از دوره متخصص پایتون
مدت زمان اموزش 35 تا 45 ساعت
وضعیت دوره تکمیل
قسمت های ارسال شده 44 قسمت
پیش نیاز ندارد
71% تخفیف 442 فروش

با بخش اول متخصص پایتون ، با عنوان اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون  در خدمتتون هستیم. دوره متخصص پایتون شامل ۵ بخش است . در این دوره به صورت گام به گام از  ۰ تا ۱۰۰ پایتون به همراه دو پروژه حرفه ای برای یادگیری بهتر شما همراهان عزیز سایت زیکو  آموزش داده شده است.


40,000 تومان – خرید محصول

با بخش اول متخصص پایتون ، با عنوان اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون  در خدمتتون هستیم. دوره متخصص پایتون شامل ۵ بخش است . در این دوره به صورت گام به گام از  ۰ تا ۱۰۰ پایتون به همراه دو پروژه حرفه ای برای یادگیری بهتر شما همراهان عزیز سایت زیکو  آموزش داده شده است.

 

 • دمو دوره پروژه محور پایتون
 • سرفصل های مقدماتی دوره پروژه محور پایتون

  سطح ۱

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۱

  مقدمه ای بر پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۲

  استایل کد نویسی در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۳
  انواع داده ها در پایتون (رشته ها)
 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۴
  عملگر های شرطی پایتون
 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۵

  مزیت های پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۶

  شل برای اجرای فایل های پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۷

  انواع داده ها در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۸

  دستور if else در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۹

  نصب پایتون در ویندوز

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۱۰

  مدیریت پکیج های پایتون( کار با pip)

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۱۱

  تبدیل لیست به رشته و بالعکس

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۱۲

  کلمه کلیدی in در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۱۳

  معرفی ویرایشگر متن پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۱۴

  محیط ایزوله پایتون
  (virtual Environm

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۱۵

  کار با اندیس ها در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۱۶

  کار با حلقه های شرطی در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۱۷

  کار با توابع پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۱۸

  انواع داده ای در پایتون(اعداد)

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۱۹

  بولین های لیترال در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۲۰

  گرفتن ورودی از کاربر و چاپ خروجی در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۲۱

  مدیریت استثنا ها در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۲۲

  نصب پایتون در ویندوز

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۲۳

  ساخت پروژه لیست خرید در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۲۴

  باز نویسی پروژه

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۲۵

  ساخت پروژه بازی حدس عدد در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۲۶

  کتاب خانه random در زبان برنامه نویسی پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۲۷

  ساخت نسخه دوم بازی

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۲۸

  ساخت پروژه حدس کلمه با پایتون

 • سرفصل های مقدماتی دوره پروژه محور پایتون

  سطح دوم

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۱

  آموزش نصب IDE مناسب برای پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۲

  کار با کلیدهای میانبر در ویژوال استادیو کد

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۳
  کار با کلیدهای میانبر در ویژوال استادیو کد
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۴
  انجام عمل جستجو در ویژوال استادیو به صورت مقدماتی و پیشرفته
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۵

  ساخت یک پروژه پایتونی در ویژوال استودیو کد

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۶

  چگونگی تغییر Theme در ویژوال استدودیو کد

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۷
  ذخیره تک کد های پر استفاده در ویژوال استودیو کد
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۸

  نصب Autopep8 در ویژوال استودیو کد برای رعایت قوانین Pep8

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۹

  اجرای پروژه توسط شل ویندوز یا CMD

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۱۰

  کار با ترمینال های داخلی ویژوال استودیو کد بدون وابستگی به سیستم عامل

 • دوره پروژه محور پایتون سطح۲  قسمت ۱۱
  کار با فایلها و پوشه ها در پروژه پایتونی شما
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۱۲

  کار کردن با Markdown در ویژوال استودیو کد

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۱۳

  بررسی ابزارهای پایین ویژوال استودیو کد

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۱۴

  نصب Git bash برای کار با دستورات لینوکسی در ویندوز

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۲ قسمت ۱۵

  کار با intellisence ویژوال استودیو کد

 • سرفصل های مقدماتی دوره پروژه محور پایتون

  سطح سوم

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۱

  کار با لیستها و بیان تفاوت لیست با رشته در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۲

  معرفی نوع داده های دیکشنری در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۳
  و Unpacking انجام عمل در دیکشنریPacking
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۴
  انجام عملیات ریاضی در پایتون
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۵

  کار با توابع لیست ها در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۶

  کار با دیکشنری در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۷
  معرفی داده های تاپل در پایتون
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۸

  معرفی پروژه های بازی استراتژیک Dungeon با پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۹

  کار با Slice در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۱۰

  کار با توابع دیکشنری در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون  سطح ۳ قسمت ۱۱
  انجام packing در پایتون
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۱۲

  کار کردن با Markdown در ویژوال استودیو کد

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۱۳

  راست به چپ کردن توسط slice در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون  سطح ۳ قسمت ۱۴

  پیمایش کردن در دیکشنری

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۱۵
  معرفی نوع داده set در پایتون
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۱۶

  ساخت اولین فاز پروژه

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۱۷

  ساخت دومین فاز پروژه

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۱۸
  ساخت سومین فاز پروژه
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۳ قسمت ۱۹

  ساخت چهارمین فاز پروژه و اتمام پروژه

 • سرفصل های مقدماتی دوره پروژه محور پایتون

  سطح چهارم – شی گرایی

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴ قسمت ۱

  توضیحات مفهوم شی گرایی

 • دوره پروژه محور پایتون  سطح ۴ قسمت ۲

  مفاهیم پایه شی گرایی در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴ قسمت ۳
  Attribute ها در پایتون
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴ قسمت ۴
  مفهوم Self
 • دوره پروژه محور پایتون  سطح ۴ قسمت ۵

  stter و Getter

 • دوره پروژه محور پایتون  سطح ۴ قسمت ۶

  کار با پارامتر های متد

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴ قسمت ۷
  کار با سازنده ها در پایتون
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴ قسمت ۸

  معرفی وراثت و مفهوم پدر {parent }

 • دوره پروژه محور پایتون  سطح ۴ قسمت ۹

  کار با متد سوپر {super } در پایتون

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴ قسمت ۱۰

  سازماندهی کامل کد

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴ قسمت ۱۱
  رفع مشکلات نسخه بندی پایتون در شی گرایی
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴ قسمت ۱۲

  کار با متد ها خاص

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴ قسمت ۱۳

  کار با متد هها جادویی(magic method )

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴ قسمت ۱۴

  کار با کلمه کلیدی تولید کننده Yield

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴ قسمت ۱۵
  متد جادویی New
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴قسمت ۱۶

  کار با Get Atrubiute

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۴ قسمت ۱۷

  کار با Calss method و پیاده سازی Static در پایتون

 • سرفصل های مقدماتی دوره پروژ محور پایتون

  سطح پنجم – تست نویسی

 • دوره پروژه محور پایتون  سطح ۵ قسمت ۱

  تست نویسی چیست

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۵ قسمت ۲

  اجرای Doctest در پروژه

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۵ قسمت ۳
  Assertion ها
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۵ قسمت ۴
  استفاده از unit test mock
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۵ قسمت ۵

  docktest

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۵ قسمت ۶

  کار با test case و انجام unit test

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۵ قسمت ۷
  استفاده از covrage و گزارش گیری تست
 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۵ قسمت ۸

  گذارش گیری توسط unit test discovery

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۵ قسمت ۹

  گذارش گیری ت وسط nose

 • دوره پروژه محور پایتون سطح ۵ قسمت ۱۰

  جمع بندی بخش مقدماتی

 • پایتون پیشرفته

  سطح ۱

 • دوره پیشرفته پایتون سطح ۱ قسمت ۱

  کار با فایل ها در پایتون

 • دوره پیشرفته پایتون سطح ۱ قسمت ۲

  مفهوم شی گرایی در پایتون

 • دوره پیشرفته پایتون سطح ۱ قسمت ۳
  کاربرد لامبدا
 • دوره پیشرفته پایتون سطح ۱ قسمت ۴
  داده ها در پایتون شی هستن
 • دوره پیشرفته پایتون سطح ۱ قسمت ۵
  مفهومiterators و generators
 • دوره پیشرفته پایتون سطح ۱ قسمت ۶

  متا کلاس و دکور ها

 • دوره پیشرفته پایتون سطح ۱ قسمت ۷
  پایتون و برنامه نویسی سیستم عامل
 • دوره پیشرفته پایتون سطح ۱ قسمت ۸

  mutltihreading

 • پایتون پیشرفته – مبحث گرافیکی پایتون

  سطح ۱ – معرفی پکیج های گرافیکی پایتون

 • پکیج های گرافیکی پایتون قسمت ۱

  مقدمه

 • پکیج های گرافیکی پایتون قسمت ۲

  معرفی پکیج graphics.py

 • پکیج های گرافیکی پایتون قسمت ۳
  نصب پکیچ
 • پکیج های گرافیکی پایتون قسمت ۴
  داده ها در پایتون شی هستن
 • پکیج های گرافیکی پایتون قسمت ۵
  معرفی تابع های اولیه همراه مثال
 • پکیج های گرافیکی پایتون قسمت ۶

  مثال های تکمیلی – یک استیکر و ایجاد مثلت

 • پکیج های گرافیکی پایتون قسمت ۷
  پایتون و برنامه نویسی سیستم عامل
 • پایتون پیشرفته – مبحث گرافیکی پایتون

  سطح ۲ – TKINTER

 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۱

  معرفی Hello word!

 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۲

  ساخت ویجت Lable و مقدمهGeometry

 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۳
  ویجت های radioBottun/ button/check botton
 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۴
  توضیح و مثال Event Handler
 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۵

  ویجت های Text entry

 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۶

  ویجت های Comebobox – listbox – spinbox

 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۷

  ویجت های menu – menu button

 • دوره پروژه محور پایتون قسمت ۸

  ویجت های message – tkmessagebox

 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۹

  ویجت ه ای CAnvas

 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۱۰

  ویجت های Frame – pand window- topLevel – labelFrame

 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۱۱

  ویجت های scale – proggresbar- scrollbar

 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۱۲

  ویجت های Treeview

 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۱۳

  ویجت های dialogbox

 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۱۴

  مبحث تکمیلی Geometry

 • آموزش tkinter در پایتون قسمت ۱۵

  انواع داده ها در پایتون )(رشته ها)

 • پایتون پیشرفته – الگو های طراحی

  سطح ۱ – مقدمه ای بر الگو های طراحی

 • الگوهای طراحی در پایتون قسمت ۱

  معرفی الگوی های طراحی

 • الگوهای طراحی در پایتون قسمت ۲

  نصب محیط برنامه نویسی

 • پایتون پیشرفته – الگو های طراحی

  سطح ۲ – الگوی طراحی یگانه

 • الگوهای طراحی در پایتون قسمت ۱

  مفهوم ا لگوی Singleton

 • الگوهای طراحی در پایتون قسمت ۲

  پیاده سازی الگوی Singleton در پایتون

 • الگوهای طراحی در پایتون قسمت ۳
  معرفی متا کلاس ها در پایتون
 • الگوهای طراحی در پایتون قسمت ۴
  مفهوم Dont Repat yourself
 • الگوهای طراحی در پایتون قسمت ۵

  پیاده سازی الگوی Singleton با روشی آسان تر

 • الگوهای طراحی در پایتون قسمت ۶

  متد های new – call – init

 • الگوهای طراحی در پایتون قسمت ۷
  جرای پروژه ارسال اطلاعات از برنامه در حال اجرا به یک فایل به منظور دیباگ کردن
 • الگوهای طراحی در پایتون قسمت ۸

  کاربرد الگوی Singleton در Lazy initializtion

 • الگوهای طراحی در پایتون قسمت ۹

  پیاده سازی مثال ارسال اطلاعات از برنامه در حال اجرا به یک فایل به منظور دیباگ کردن

 • الگوهای طراحی در پایتون قسمت ۱۰

  الگوی و پیاده Monostate سازی آن در پایتون

 • پایتون پیشرفته – الگو های طراحی

  سطح ۳ – الگوی طراحی کارخانه

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۱

  معرفی الگوی Factory

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۲

  مزایای این الگو

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۳
  انواع مختلف الگوی Factory
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۴
  ُSingle Factory pattern در پایتون پیاده سازی
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۵

  مفهوم Abstract Class

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۶

  معرفی و UML Diagram رسم آن برای Simple Factory Pattern

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۷
  پیاده سازی مثال ساخت پروفایل در سایت ها و شبکه های مجازی با الگوی Factory method در پایتونpattern
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۸

  پیاده سازی Factory در پایتونmethod pattern

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۹

  رسم UML Diagram برای Factory method pattern

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۱۰

  پیاده سازی Abstract در پایتونfactory pattern

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۱۱
  رسم UML Diagram برای Abstract factory pattern
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۱۲
  معرفی الگوی Facade
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۱۳

  رسم UML Diagram برای Facade Design Pattern

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۱۴

  پیاده سازی مثال برگزاری یک مراسم با الگوی Facade در پایتون

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۳ قسمت ۱۵
  معرفی Principle of Least Knowledge
 • پایتون پیشرفته – الگو های طراحی

  سطح ۴ – الگوی طراحی نما

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۴ قسمت ۱

  معرفی

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۴ قسمت ۲

  حال های مختلف استفاده از این الگو

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۴ قسمت ۳
  رسم UML Diagram الگوی Proxy
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۴ قسمت ۴
  پیاده سازی مثال نقل و انتقال یک بازیکن فوتبال با الگوی در پایتونProxy
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۴ قسمت ۵

  پیاده سازی مثال خرید با کارت بانکی با الگوی در پایتونProxy

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۴ قسمت ۶

  مزایای الگوی

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۴ قسمت ۷

  رسم برایUML Diagram Facade Design Pattern

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۴ قسمت ۸

  پیاده سازی مثال برگزاری یک مراسم با الگوی در پایتونFacade

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۴ قسمت ۹
  معرفی Principle of least knowledge
 • پایتون پیشرفته – الگو های طراحی

  سطح ۵ – الگوی طراحی پروکسی

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۵ قسمت ۱

  معرفی

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۵ قسمت ۲

  حال های مختلف استفاده از این الگو

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۵ قسمت ۳
  رسم UML Diagram الگوی Proxy
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۵ قسمت ۴
  پیاده سازی مثال نقل و انتقال یک بازیکن فوتبال با الگوی در پایتونProxy
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۵ قسمت ۵

  پیاده سازی مثال خرید با کارت بانکی با الگوی در پایتونProxy

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۵ قسمت ۶

  مزایای الگوی

 • پایتون پیشرفته – الگو های طراحی

  سطح ۶ – الگوی طراحی مشاهده کننده

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۶ قسمت ۱

  معرفی الگوی Observer

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۶ قسمت ۲
  سناریو های مختلف استفاده از این الگو
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۶ قسمت ۳
  پیاده سازی الگوی Observer در پایتون
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۶ قسمت ۴
  رسم برای UML Diagram الگوی Observ
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۶ قسمت ۵

  پیاده سازی مثال انتشاراتی و اطلاع رسانی درباره تازه های انتشار با الگوی Observer

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۶ قسمت ۶

  مدل های Pull & Push

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۶ قسمت ۷

  مفهوم Loose coupling در برنامه نویسی

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۶ قسمت ۸

  مزایا و معایب الگوی Observer

 • پایتون پیشرفته – الگو های طراحی

  سطح ۷ – الگوی طراحی فرمان

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۷ قسمت ۱

  معرفی الگوی Command

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۷ قسمت ۲
  سناریو های مختلف استفاده از این الگو
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۷ قسمت ۳
  پیاده سازی ابتدایی الگوی Command در پایتون
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۷ قسمت ۴
  رسم Uml Diagram برای الگوی Command
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۷ قسمت ۵

  پیاده سازی مثال مشاور املاک با الگوی در پایتونCommand

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۷ قسمت ۶

  مزایا و معایب الگوی
  Command

 • پایتون پیشرفته – الگو های طراحی

  سطح ۸ – الگوی طراحی قالب

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۸ قسمت ۱

  معرفی الگوی Template Method

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۸ قسمت ۲
  موارد استفاده از این الگو
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۸ قسمت ۳
  پیاده سازی ابتدایی الگوی Template method در پایتون
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۸ قسمت ۴
  رسم برای UML Diagram الگوی Template method
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۸ قسمت ۵

  پیاده سازی مثال آژانس مسافرتی با الگوی در Template method پایتون

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۸ قسمت ۶

  مزایا و معایب الگوی
  Template method

 • پایتون پیشرفته – الگو های طراحی

  سطح ۹ – الگوی طراحی مدل نمایش کنترلر

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۹ قسمت ۱

  معرفی الگوی Model view controller

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۹ قسمت ۲
  موارد استفاده از الگوی Model view controller
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۹ قسمت ۳
  پیاده سازی مثال انتخاب پیک برای تحویل سفارش از یک سایت با استفاده از الگوی Model view در پایتونcontroller
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۹ قسمت ۴
  مزایای الگوی Model view controller
 • پایتون پیشرفته – الگو های طراحی

  سطح ۱۰ – الگوی طراحی State

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۱۰ قسمت ۱

  معرفی الگوی State

 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۱۰ قسمت ۲
  پیاده سازی الگوی ابتدایی State در پایتون
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۱۰ قسمت ۳
  رسم Uml Diagram برای الگوی State
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۱۰ قسمت ۴
  پیاده سازی مثال باز و بسته کردن درب اتومات با الگوی در پایتونState
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۱۰ قسمت ۵
  پیاده سازی مثال Switch بین حالت های مختلف گوشی موبایل با الگوی در پایتونState
 • الگوهای طراحی در پایتون سطح ۱۰ قسمت ۶
  مزایا و معایب الگوی State
 • پایتون پیشرفته – برنامه نویسی متا

  کردن یک تابع با توابع دکوریWRAP – سطح ۱

 • آموزش برنامه نویسی متا در پایتون قسمت ۱

  قرار دادن یک Wrapper اطراف یک تابع

 • آموزش برنامه نویسی متا در پایتون قسمت ۲
  نگهداری متا داده های تابع هنگام نوشتن توابع دکوری
 • آموزش برنامه نویسی متا در پایتون قسمت ۳
  خارج کردن تابع از حالت
  wrapped
 • پایتون پیشرفته – برنامه نویسی متا

  سطح ۲ – توابع دکری با ARGUMAENT با ویژگی های قابل تنظیم

 • آموزش برنامه نویسی متا در پایتون قسمت ۴

  قرار دادن یک Wrapper اطراف یک تابع

 • آموزش برنامه نویسی متا در پایتون قسمت ۵
  نگهداری متا داده های تابع هنگام نوشتن توابع دکوری
 • آموزش برنامه نویسی متا در پایتون قسمت ۶
  خارج کردن تابع از حالت
  wrapped
 • پایتون پیشرفته – پایتون تکمیلی

  سطح ۱ – معرفی بسته NumPey

 • آموزش پیشرفته پایتون – تکمیلی قسمت ۱

  معرفی و لزوم یادگیری

 • آموزش پیشرفته پایتون – تکمیلی قسمت ۲
  معرفی و یاداوری چند تابع پرکاربرد
 • آموزش پیشرفته پایتون – تکمیلی قسمت ۳
  معرفی چند تابع
 • آموزش پیشرفته پایتون – تکمیلی قسمت ۴
  معرفی فانکشن MeshGrid
 • آموزش پیشرفته پایتون – تکمیلی قسمت ۵

  طریقه نصب نام پای

 • آموزش پیشرفته پایتون – تکمیلی قسمت ۶

  دستور محاسباتی در آرایه

 • آموزش پیشرفته پایتون – تکمیلی قسمت ۷
  محاسبه تابع همبستگی Correlation
 • آموزش پیشرفته پایتون – تکمیلی قسمت ۸
  ایجاد آرایه با نام پای
 • آموزش پیشرفته پایتون – تکمیلی قسمت ۹

  شروع برنامه نویسی با نام پای

 • آموزش پیشرفته پایتون – تکمیلی قسمت ۱۰

  چهار عمل اصلی و خطاهای احتمالی

 • پایتون پیشرفته – پایتون تکمیلی

  سطح ۲ – رسم نمودار در پایتون

 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۱

  انواع نمودار در پایتون

 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۲
  ماژول ها و پکیج های قابل استفاده جهت رسم نمودار در پایتون
 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۳
  بسته Matplotlib
 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۴
  معرفی بسته Matplotlib
 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۵

  طریقه نصب Matplotlib

 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۶

  بسته Pylab

 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۷
  معرفی چند تابع
 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۸
  رسم نمودار دو بعدی
 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۹

  رسم نمودار میله ای

 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۱۰

  رسم نمودار پله ای

 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۱۱

  رسم نمودار هیستوگرام

 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۱۲

  رسم نمودار پای

 • رسم نمودار در پایتون قسمت ۱۳

  رسم نمودار سه بعدی

متخصص پایتون بخش اول از دوره متخصص پایتون
مدت زمان اموزش 35 تا 45 ساعت
وضعیت دوره تکمیل
قسمت های ارسال شده 44 قسمت
پیش نیاز ندارد
 • دیدگاه شما بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکرارری خودداری نمایید.
 • ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

امتیاز شما:

 1. erfanerfan.razmi ارسال پاسخ

  ببخشید اشتباه نوشتم پکیج خریدم قسمت یک و دور رو دانلود کردم
  قسمتای بقیرو میخواستم برم دانلود کنم تو سایت نبود
  کجای سایته

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، وارد حساب کاربری خود شوید ، در قسمت داشبورد

 2. محسن ارسال پاسخ

  با پرداخت هزینه هر ۵ بخش اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون برای ما خریداری میشود؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام نه هر بخش جدا هستش

 3. حسین ارسال پاسخ

  سلام. در سطح اول شی گرایی هم توضیح داده شده؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام بله

 4. سیدمحمد ارسال پاسخ

  حداقل سیستم مورد نیاز چیست
  کانفیگ سیستم باید چه باشد

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام با یه سیستم خیلی معمولی هم میشه

 5. rezamokhtari ارسال پاسخ

  سلام ،وقت بخیر
  میبخشید level های بعدی آموزش های پایتون که در دمو به آن اشاره کردین کی آغاز میشه
  لطفا پیگیری فرمایید و هرچه سریع تر آموزش های با کیفیتتون را ادامه دهید

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ۱ تیر شروع میشه

 6. Marya ارسال پاسخ

  سلام
  میشه بگید چرا اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون موسیقی متن داره؟؟؟؟!!!
  تو دمو ها اینطوری نبود
  و اصلاااااا چیز جالبی نیست!!!!!!!

 7. parslord
  ارسال پاسخ

  سلام میشه یه لطف کنید هم برای اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون و هم بقیه اموزش ها یه بخش دیگه تو قسمت دانلود اضافه کنید به عنوان برنامه های مورد نیاز و برنامه هایی که تو اموزشها مورد استفاده قرار میگیره رو اونجا بزارین تا دسترسی و دانلود راحت تر باشه ممنون

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، ممنون از پیشنهادتون ، حتما

 8. Barelyfound ارسال پاسخ

  salam.Keyfiate amuzesh besyar bala,modaaresin besyar por energy va khub ama chera amuzesh takmil nashode.goftin 1 mah,alan 3 mah gozashte

 9. saeedab
  ارسال پاسخ

  سلام خسته نباشید. الان که بخش اول تموم شد بخش دوم اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون از کی شروع میشه؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ۱ تیر

 10. DR460N ارسال پاسخ

  سلام. وقت به خیر
  با توجه به سرفصل ارایه شده در سایت آیا قسمت ۴۰ ، بخش پایانی اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون است؟
  یا اینکه هنوز بخش هایی از آموزش بارگزاری نشده است؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون کامل هست

 11. aref ارسال پاسخ

  سلام
  اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون کی تکمیل میشه که بخریم؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون تکمیله عزیز

  2. helali026 ارسال پاسخ

   سلام اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون تکمیله

 12. مرضیه ارسال پاسخ

  سلام
  تمام سرفصل هایی که توی بخش توضیحات نوشته شده تا آخر پایتون پیشرفته توی این دوره و یا قیمت ۲۰ تومن تدریس میشه؟ این قیمت کل دوره هست که ۲۰تومن نوشته شده یا فقط قیمت بخش مقدماتی هست؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، بله کامل توضیح داده میشه و قیمتش ۲۰ هزا رتومان هست

 13. Yaser rad... ارسال پاسخ

  سلام،اقای هلالی قرار بود پایتون ۲۰ تا ۳۰ روزه توموم شه ها،سه برابر شد مدتش،منتظر فصل های بعدی باشیم؟

 14. حسین
  ارسال پاسخ

  سلام
  من یه چیزی رو درست متوجه نشدم
  میخواستم ببینم که الان ۵ تا سطح مقدماتی و تقریبا بالای ۱۰ سطح پیشرفته تو سیلابس هست
  الان این آموزش ۴۰ ساعته که رو سایت برای خرید گذاشتین، سطح ۱ مقدماتی محسوب میشه؟

 15. malek88 ارسال پاسخ

  سلام دوره جدید اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون کی شروع میشه

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ۱ تیر

 16. webbaz ارسال پاسخ

  سلام پروژه دوره اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون چی هستش

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، نرم افزار فروشگاهی

 17. Appvay ارسال پاسخ

  سلام دوره اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون پروژه محور هستش

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام بله

 18. bahmani ارسال پاسخ

  سلام آیا دوره به پایان رسیده؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   salam bale

  2. helali026 ارسال پاسخ

   سلام بله تکمیل شده

 19. learner01 ارسال پاسخ

  مدرس فوق العاده خوب و قوی میگن که خیلی چیزا رو پوشش میده با این قیمت امیدوارم که کل مجموعه به حقشون با فروش بیشتر برسن فقط سرفصلها و ترتیب اونا با اون چیزی که گفته شده یکم مغایرت داره مثلا قرار بود vcvode بگه pycharm میگه که اصلا هم مهم نیست خود همین PyQt5 خودش دنیایی که گفته ولی در سرفصلها بهش اشاره نکرده .. در هر صورت من هر جا اموزش پایتون در هر سطح وقیمتی بوده خریدم این اموزش سوای قیمت نامبر وان هستش .دمتون گرم

 20. learner01 ارسال پاسخ

  با سلام . دقیقا چند فصل و چه سطحی ارسال شده ؟ آیا دوره ادامه دارد یا تمام شده

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام تا ۱ هفته دیگه این بخش به صورت کامل اپلود خواهد شد

 21. Mohammad Hasan Sabbaghi ارسال پاسخ

  سلام و عرض ادب
  ببخشید اموزش با پایتون ۲ هست یا ۳؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ۳

 22. Alirez4 ارسال پاسخ

  سلام
  طبق گفته های شما دوره اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون تا عید کامل میشد ولی هنوز همونه و کلا چند تا قسمت رو بیشتر اپلود نکردید
  اگه تموم نمیشه تا زمانی که گفتید لطفا زمان دقیق نگید

  ما رو هم سر کار نزارید

 23. farzad1520 ارسال پاسخ

  سلام و خسته نباشید
  از کل این پکیج مقدماتی تا پیشرفته پایتون فقط ۲۸ قسمت بود که اپلود شده؟
  یا هنوز قسمت های دیگ هم مونده؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام کلا ۴۴ قسمته اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون که الان کاملا اپلود شده

 24. فرزاد ارسال پاسخ

  سلام خوب هستید
  من اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون رو خریدم
  یعنی فقط سطح ۱ مقدماتی رو دریافت میکنیم یا بخش های پیشرفته و تکمیلی رو هم دریافت میکنیم؟
  ممنون میشم توضیح بدید
  تشکر

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام کلیه بخش های اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون رو دریافت میکنید

 25. Alirez4 ارسال پاسخ

  سلام دوره اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون بیش از یک ماه هست که شروع شده طبق گفته های شما این دوره حداکثر ۳۰ روزه دیگر کامل میشه
  میشه زمان دقیق تکمیل اموزش رو بگید

  با تشکر

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام وقت بخیر
   برگزاری این دوره ها یکم نوسان داره
   ولی تا عید ۱۰۰ درصد تمومه حداکثر
   البته زودتر ، چون خیلی از قسمت ها رکورد شده ولی هنوز ادیت نشده بفرستیم
   نگران نباشید

 26. 15mst
  ارسال پاسخ

  سلام
  واقعا دمتون گرم خیلی عالی کار می کنید

  راه ارتباط با مدرس پایتون چیه؟

 27. 15mst
  ارسال پاسخ

  سلام خسته نباشید
  واقعا کارتون عالیه!!!!!
  می خواستم بدونم پروژه ی نهایی دوره اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون چیه؟

 28. maxwell
  ارسال پاسخ

  سلام و خسته نباشید به گروه خوب زیکو
  ادمین گرامی آموزش جانگو به صورت کلی ارائه میشه یا فقط قراره معرفی بشه؟
  خیلی ممنون

 29. nimaa ارسال پاسخ

  سلام ممنون به خاطر سایت و آموزش های خوبتون
  گفته بودین نهایتا این اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون یک ماهه تکمیل میشه منظورتون کل سر فصل ها هستش من یه پروژه دارم که باید با پایتون بنویسم. و از کتابخانه نام پای هم باید استفاده کنم میتونم امیدوار باشم این آموزش تا عید نوروز تموم بشه ؟!

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، بله حتما

 30. masudnoise ارسال پاسخ

  سلام دوره اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون کی تموم میشه و آیا بعد از دیدن این دوره میشود وارد بازار کار شد

 31. Esi ارسال پاسخ

  پس بقیه ی قسمتاش اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون کجان؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، به پنلتون اظافه میشن طی ۲ روز ایندخ

 32. مهدی صادقی
  ارسال پاسخ

  راستی بعد از خرید دوره اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون لینک به پنل حساب کاربری ارسال میشه در حین خرید ایمیل را به درستی وارد کنید بعد از خرید دوره قسمت ها آپلود میشه روی حسابتون که از طریق بالای صفحه وارد حسابتون شین و لینک و قسمت های جدید رو دانلود کنید.

 33. مهدی صادقی
  ارسال پاسخ

  سایت زیکو عااااااااااالیه
  اگر میتونستم ۲۰ ستاره امتیاز میدادم

 34. علی ارسال پاسخ

  سلام

  من دقیقا متوجه نشدم با خرید دوره اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون کدوم سرفصل ها رو دریافت خواهیم کرد؟ سرفصل های مقدماتی سطح ۱ فقط که ۲۸ قسمته؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، نه بخش شامل اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون به صورت کامل میشه !!

 35. حسین ارسال پاسخ

  سلام. توی کانال نوشته ۱۰ قسمت تا به حال از اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون ارایه شده ولی اینجا نوشته ۴ قسمت. کدوم یکی درسته؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، تا الان ۱۰ اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون قسمت اپلود شده

 36. Alibaghban ارسال پاسخ

  سلام ، بابا این پارت های آموزش خیییلی خیییلی دیر به دیر آپلود میشه ، قرار نبود این مدلی باشه ، رسیدگی کنید تورو خدا ، .... با وجود اینکه خیلی از تاخیر در آپلود ناراحتم ولی کارمجموعتون فوق العادست و من دوره هاتون رو دیدم عالی هستن و به بقیه هم توصیه میکنم

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، دیر به دیر اپلود نمیشه
   این اموزش حداکثر در یک ماه تکمیل میشه که برای یک اموزش ۳۶ ساعته زمان مناسبیه
   کیفیت اموزش ها باید حفظ بشه !!

 37. maxwell
  ارسال پاسخ

  با سلام
  آموزش پایتون به صورت ساده و شیوا ارائه شده است. می تواند برای افراد مبتدی نقطه شروع خوبی باشد.
  ممنون زیکو

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ،ممنون از شما دوست عزیز

 38. مجتبی شهریور ارسال پاسخ

  با سلام و عرض ادب و تشکر از سایت خوب شما
  با خرید این قسمت کل قسمتهای گفته شده اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون را خرید کردیم یا برای هر سطح حالا چه مقدماتی یا پیشترفته هر سطح را جداگانه خرید کنیم

 39. elom ارسال پاسخ

  سلام.من اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون خرید کردم ولی نسخه دمو ارسال شده برام
  رسید خرید
  از خرید شما متشکریم! روی لینک(های) زیر برای دانلود فایل(ها) کلیک کنید.

  اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون ، بخش ۱ متخصص پایتون
  دموی کلی متخصص پایتون
  دموی این اموزش
  زیکو

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ،وقت بخیر ، همینطوری که میدونید دوره اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون تازه ۲ روزه شروع شده و از امروز قرار میگیره فایل هاش و در مدت زمان ۲۰ تا ۳۰ روز حداکثر ، اموزش تکمیل میشه ، البته برنامه ریزی ما روی ۲۰ روز هست
   و شما میتونید از قسمت داشبورد ، قسمت دانلود ها ، قسمت های جدید رو ارسال کنید
   همچنین برای اگاهی از روند دوره توی کانال ما عضو بشین در تلگرام
   @ziccoplus
   @ziccosupport

 40. علی ارسال پاسخ

  سلام.من اموزش مقدماتی تا پیشرفته پایتون خریدم ولی نسخه دمو ها فرستادین
  لطفا بررسی کنید.ممنون میشم

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ،وقت بخیر ، همینطور که میدونید این دوره تازه ۲ روزه شروع شده و از امروز قرار میگیره فایل هاش و در مدت زمان ۲۰ تا ۳۰ روز حداکثر ، اموزش تکمیل میشه ، البته برنامه ریزی ما روی ۲۰ روز هست
   و شما میتونید از قسمت داشبورد ، قسمت دانلود ها ، قسمت های جدید رو ارسال کنید
   همچنین برای اگاهی از روند دوره توی کانال ما عضو بشین در تلگرام
   @ziccoplus
   @ziccosupport

 41. ALIREZA ارسال پاسخ

  آیا با ثبت نام اولیه به تمام ویدیو های گفته شده دسترسی داریم....

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، بله کاملا ، هر قسمت که ضبط بشه ، به پنلتون اظافه خواهد شد

 42. علیرضا صالحی ارسال پاسخ

  آیا با ثبت نام اولیه به تمام آموزش گفته شده دسترسی داریم

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، بله کاملا ، هر قسمت که ضبط بشه ، به پنلتون اظافه خواهد شد

 43. علیرضا صالحی ارسال پاسخ

  سلام این دوره کی تموم میشه و آیا بعد از دیدن این دوره میشود وارد بازار کار شد

 44. علی ارسال پاسخ

  و حالا که من خرید کردم،تا آخرین قسمتش برام میاد؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، بله کاملا

 45. علی ارسال پاسخ

  سلام خرید کردم ولی خبری نیست که،همش همین بوده؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ،وقت بخیر ، همینطور که میدونید این دوره تازه ۲ روزه شروع شده و از امروز قرار میگیره فایل هاش و در مدت زمان ۲۰ تا ۳۰ روز حداکثر ، اموزش تکمیل میشه ، البته برنامه ریزی ما روی ۲۰ روز هست
   و شما میتونید از قسمت داشبورد ، قسمت دانلود ها ، قسمت های جدید رو ارسال کنید
   همچنین برای اگاهی از روند دوره توی کانال ما عضو بشین در تلگرام
   @ziccoplus
   @ziccosupport