اموزش Sql srever 2017

مدرس فتاح بهمدی
وضعیت اموزش تکمیل
مدت زمان اموزش 20 تا 30 ساعت
سطح حرفه ای
پیش نیاز ندارد
4,052
89% تخفیف 250 فروش

در اموزش sql server قصد داریم تا به صورت کد و پروژه محور ،تمامی مفاهیم پایگاه داده رو به صورت عملی و مفهومی برای کاربران تشریح کنیم ، این دوره هیچ پیش نیازی ندارد ، و در هر سطحی هستید ، این اموزش مناسب شما خواهد بود


20,000 تومان – خرید محصول

اموزش sql server از مقدماتی تا سطح پیشرفته ، در این اموزش کلیه مفاهیم مربوط به اموزش sql server رو به صورت پروژه محور و سطح بالا ، اموزش خواهد دید

 • دمو
 • عناوین کلی دوره
  مواری که در این دوره به صورت کلی یاد خواهیم گرفت
 • قسمت ۱

  معرفی SQL server و رقبا و مزایا

 • قسمت ۲

  نصب و پیکربندی و شناخت کاربردی محیط SQL server

 • قسمت ۳
  معرفی Data Type ها View، Trigger ، join ها و نکات کاربردی و performance ای مربوط به آنها
 • قسمت ۴

  آموزش کاملا کاربردی TSQL و حل مثال های

 • قسمت ۵

  کار با انواع توابع و شرط، حلقه، متغیرها و تبدیل داده در SQL

 • قسمت ۶

  آموزش تحلیل و طراحی دیتابیس به صورت کاملا کاربردی

 • قسمت ۷

  آموزش نرمال سازی

 • قسمت ۸

  آموزش stored prosedure و نمونه های سیستمی آن، قابلیت کار با فایل ها و تصاویر(file stream) و نکات مربوط به آن که برنامه نویسان باید رعایت کنند

 • قسمت ۹

  آموزش مبحث connection و ایجاد ارتباط بین #c و SQL Server به صورت عملی و کاربردی

 • قسمت ۱۰

  معرفی مبحث بروز BI

 • قسمت ۱۱

  معرفی برخی ابزارهای کار با بانک اطلاعاتی

 • توجه

  این دوره دانش سمت بانک اطلاعاتی را تا زمانی که به یک برنامه نویس حرفه ای تبدیل شوید، تضمین می کند

 • سرفصل ها
  مشاهده ریز سرفصل های دوره
 • قسمت ۱
  معرفی SQL و خصوصیات آن
 • قسمت ۲

  معرفی RDBMS و انواع آن

 • قسمت ۳
  مقایسه SQL Server با رقبا و دلیل انتخاب آن
 • قسمت ۴

  معرفی SQL Server و تاریخچه

 • قسمت ۵

  معرفی و کاربردهای OLTOو OLAP و بیان تفاوت هایشان

 • قسمت ۶

  معرفی Server Types (Database Engine، Analysis Services، Integration Services و Reporting Services )

 • قسمت ۷

  نحوه نصب و معرفی پیکربندی

 • قسمت ۸

  نیازهای سخت افزاری برای نصب

 • قسمت ۹

  نیازهای نرم افزاری برای نصب

 • قسمت ۱۰

  بررسی انواع Authentication و بررسی امنیت و تفاوت های آنان

 • قسمت ۱۱

  آشنایی با بانک¬های اطلاعاتی سیستمی

 • قسمت ۱۲

  Master

 • قسمت ۱۳

  Model

 • قسمت ۱۴

  Msdb

 • قسمت ۱۵

  Tembdb

 • قسمت ۷

  معرفی Object های یک بانک اطلاعاتی

 • قسمت ۱۷

  بررسی و آشنایی با فایل های mdf,ndf,ldf و توضیح و تفاوت مدل های ذخیره سازی اطلاعات درون آنها

 • قسمت ۱۸

  محیط Management Studio

 • قسمت ۱۹

  کلید های میانبر

 • قسمت ۲۰

  قابلیت های کاربردی و مهم

 • قسمت ۲۱

  بانک¬های اطلاعاتی (اعمال به دو روش اسکریپتی و ویزاردی آموزش داده می شوند)

 • قسمت ۲۲

  Create/Drop

 • قسمت ۲۳
  Backup & Restore
 • قسمت ۲۴

  Attach, Detach

 • قسمت ۲۵

  آزمون وجود بانک اطلاعاتی

 • قسمت ۲۶

  نمایش فایل های بانک اطلاعاتی

 • قسمت ۲۷

  معرفی و کاربرد BLOB ها

 • قسمت ۲۸

  معرفی و کار با اسکیما

 • قسمت ۲۹

  معرفی جدول

 • قسمت ۳۰٫

  ایجاد جدول

 • قسمت ۳۱

  ستون

 • قسمت ۳۲
  معرفی کلید اصلی و شرایط و کاربرد آن
 • قسمت ۳۳

  معرفی کلید خارجی و شرایط و کاربرد آن

 • قسمت ۳۴

  مقدار Null چیست وچه کاربردی دارد؟

 • قسمت ۳۵

  Identity چیست؟ چه موارد کاربردی دارد؟ مزایا و معایب؟

 • قسمت ۳۶

  Collation چیست؟ انواع Collation ؟

 • قسمت ۳۷

  Default Value چیست و چه کاربردی دارد؟

 • قسمت ۳۸

  معرفی ستون های محاسباتی و کاربرد آن.

 • قسمت ۳۹

  ایجاد ارتباط بین دو یا چند جدول

 • قسمت ۴۰

  آموزش تحلیل و طراحی جداول با مثال کاربردی

 • قسمت ۴۱

  آموزش نرمال سازی به صورت کاملا کاربردی و عملیاتی

 • قسمت ۴۲

  معرفی انواع دستورات SQL Server (DDL,DML,DCL,DQL

 • قسمت ۳۳

  ردیف

 • قسمت ۳۴

  DDL (Data Definition Language)

 • قسمت ۳۵

  ایجاد Relation و …

 • قسمت ۳۶

  DML (Data Manipulation Language)

 • قسمت ۳۷

  معرفی و آموزش دستور Insert

 • قسمت ۳۸

  معرفی و آموزش دستور Update

 • قسمت ۳۹

  معرفی و آموزش دستور Delete

 • قسمت ۴۰

  DCL (Data Contrul Language)

 • قسمت ۴۱

  دستور ایجاد کاربر و …

 • قسمت ۴۲

  DQL (Data Query Language

 • قسمت ۴۳

  معرفی و کاربرد Select

 • قسمت ۲۵

  آزمون وجود بانک اطلاعاتی

 • قسمت ۴۴

  ساخت ستون جدید در واکشی اطلاعات

 • قسمت ۴۵

  Top, Percent

 • قسمت ۴۶

  Ties

 • قسمت ۴۷

  ردیف

 • قسمت ۲۵

  Distinct

 • قسمت ۴۸

  From

 • قسمت ۴۹

  آزمون وجود بانک اطلاعاتی

 • قسمت ۵۰

  Where

 • قسمت ۵۱

  Order By

 • قسمت ۲۵

  آزمون وجود بانک اطلاعاتی

 • قسمت ۵۲

  Union

 • قسمت ۲۵

  آزمون وجود بانک اطلاعاتی

 • قسمت ۵۳

  Intersect

 • قسمت ۵۴

  انواع Join ها

 • قسمت ۵۵

  Inner Join

 • قسمت ۵۶

  Left Join

 • قسمت ۵۷

  Right Join

 • قسمت ۵۸

  Cross Join

 • قسمت ۵۹

  Full outer Join

 • کاربردی

  معرفی و کار با دستورات مهم و پر کاربرد

 • قسمت ۶۰

  In, Not In

 • قسمت ۶۱

  Exists, Not Exists

 • قسمت ۶۲

  If, Else

 • قسمت ۶۳

  As

 • قسمت ۶۴

  Group By, Having

 • قسمت ۶۵

  With

 • قسمت ۶۶

  AND , OR , Between , Not Between

 • قسمت ۶۷

  Like , Not Like

 • قسمت ۶۸

  Function ها

 • قسمت ۶۹

  کار با متغیرها و پارامترها

 • قسمت ۷۰

  آموزش مقداردهی به متغیر ها

 • قسمت ۷۱

  اجرای دستورات رشته ای

 • قسمت ۷۲

  تعریف متغیرهایی از نوع جدول

 • قسمت ۷۳

  معرفی و کار با Case Expression

 • قسمت ۷۴

  Simple Case Expression

 • قسمت ۷۵

  Searched Case Expression

 • قسمت ۷۶

  کوئری ها پیچیده و مهم

 • قسمت ۷۷

  Nested Query

 • قسمت ۶۷

  Like , Not Like

 • قسمت ۷۸

  Sub Query

 • قسمت ۷۹

  آشنایی و کار با CTE (Common Table Expression)

 • قسمت ۸۰

  معرفی و کار با توابع رشته ای

 • قسمت ۸۱

  Upper , Lower

 • قسمت ۸۲

  Right , Left

 • قسمت ۸۳

  Substring

 • قسمت ۸۴

  Ltrim , Rtrim

 • قسمت ۸۵

  Concat

 • قسمت ۸۶

  Replace

 • قسمت ۸۷

  Reverse

 • توابع ریاضی

  معرفی و کار با توابع ریاضی

 • قسمت ۸۸

  ABS

 • قسمت ۸۹

  Power

 • قسمت ۹۰

  Square

 • قسمت ۹۱

  SQRT

 • قسمت ۹۲

  Round

 • قسمت ۹۳

  Rand

 • توابع تاریخ

  معرفی و کار با توابع تاریخ

 • قسمت ۹۴

  Like , Not Like

 • قسمت ۹۵

  Get Date

 • قسمت ۹۶

  Date Add

 • قسمت ۹۷

  Date Diff

 • قسمت ۹۸

  Date Name

 • قسمت ۹۹

  Date Part

 • قسمت ۱۰۰

  Day, Month, Year

 • قسمت ۱۰۱

  Format

 • توابع جمع

  معرفی و کار با توابع جمع

 • قسمت ۱۰۲

  Max

 • قسمت ۱۰۳

  Min

 • قسمت ۱۰۴

  Sum

 • قسمت ۱۰۵

  Avg

 • قسمت ۱۰۶
  Count
 • قسآشنایی با نوع UniqueIdentifier و تابع Newid7

  آشنایی با نوع UniqueIdentifier و تابع Newid

 • قسمت ۱۰۷

  تبدیل داده

 • قسمت ۱۰۸

  Cast

 • قسمت ۱۰۹

  Convert

 • قسمت ۱۱۰

  Pars

 • قسمت ۱۱۱

  مبحث View

 • قسمت ۱۱۲

  نکات Performance ای مربوط به View ها

 • قسمت ۱۱۳

  تعریف و ایجاد View

 • قسمت ۱۱۴

  کاربرد View

 • قسمت ۱۱۵

  مبحث Trigger

 • قسمت ۱۱۶

  تعریف و ایجاد Trigger

 • قسمت ۱۱۷

  کاربرد Trigger

 • قسمت ۱۱۸

  مبحث Stored Procedures

 • قسمت ۱۱۹

  نکات Performance ای مربوط به Stored Procedure

 • قسمت ۱۲۰

  تعریف و ایجاد Stored Procedure

 • قسمت ۱۲۱

  کاربرد Stored Procedure

 • قسمت ۱۲۲

  مبحث Cursor

 • قسمت ۱۲۳

  تعریف و ایجاد Cursor

 • قسمت ۱۲۴

  نکات Performance ای مربوط به Cursor

 • قسمت ۱۲۵

  کاربرد Cursor

 • قسمت ۱۲۶

  معرفی و کار با تعدادی از استور پروسیجر های سیستمی

 • قسمت ۱۲۷

  معرفی و کار با تعدادی از جداول سیستمی

 • قسمت ۱۲۸

  آشنایی با Configuration Manager

 • قسمت ۱۲۹
  آشنایی با ابزار Appex
 • قسمت ۱۳۰
  آشنایی با BI (Business Intelligence)
 • قسمت ۱۳۱

  آموزش ارتباط C# با SQL Server

 • قسمت ۱۳۲

  معرفی قابلیت FileStream و ذخیره عکس در جدول

مدرس فتاح بهمدی
وضعیت اموزش تکمیل
مدت زمان اموزش 20 تا 30 ساعت
سطح حرفه ای
پیش نیاز ندارد
 • دیدگاه شما بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکرارری خودداری نمایید.
 • ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

امتیاز شما:

 1. Mehdi_halla
  ارسال پاسخ

  کیفیت صدا چرا اینقدر پایینه؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام تا ۲۰ روز دیگه

 2. داود ارسال پاسخ

  با سلام و عرض خسته نباشید
  ببخشید داریم یه سایت جامع قرآنی رو طراحی می کنیم بعد حجم اطلاعات خیلی زیاده گفتم در این آموزش دیتابیس شما چیزی در مورد ابدیت کردن یه دیتا بیس گفته شده
  ممنون

 3. میلاد ارسال پاسخ

  برای برنامه نویسی با جاوا sql server مناسبه؟

 4. amir10 ارسال پاسخ

  با سلام

  اگه مکیشه دور BI رو هم جزو آموزش هاتون قرار بدید

 5. msetaiesh ارسال پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  آیا این دوره تگمیل شده و تمام قسمت های آن برای دانلود موجود هست ؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، کامله اموزش

 6. حسن ارسال پاسخ

  سلام.من چیزی از این sql server نمیدونم.آیا میتونم درست یاد بگیرم
  میشه بگید ب چ درد میخوره؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، بله میتونید ! این دوره از ۰ هست