اموزش وب سرویس با Web Apic Core و Entity Framework Core و امنیت توسط Jwt

متخصص اندروید بخش سوم
مدرس مهدی قاسم خانی
زمان 37 ساعت و 28 دقیقه
وضعیت دوره تکمیل
پیش نیاز جاوا - اندروید
2,154
73% تخفیف 66 فروش

بخش سوم متخصص اندروید

وب سرویس یک نوع رابط برنامه نویسی است که بر بستر وب پیاده سازی می شود. این رابط ها با استفاده از پروتکل های استاندارد مانند http، مکانیزم های مختلفی در اختیار ما قرار می دهند تا بتوانیم به تبادل اطلاعات در بین سیستم های مختلف بپردازیم. به عبارتی دیگر این رابط ها ارتباط میان نرم افزار با نرم افزار و کلاینت با نرم افزار را امکان پذیر می کند.
در دوره اموزش وب سرویس با Web Apic Core به صورت کامل وب سرویس را آموزش خواهیم داد.
در این دوره پیش نیاز های مربوط به web api یعنی سی شارپ و sql server به صورت کامل آموزش داده خواهد شد و سپس به آموزش وب سرویس به صورت حرفه ای خواهیم پرداخت.

در این دوره از asp.net Web Api core استفاده خواهیم کرد که در اندروید ، مک ، ویندوز و مرورگر ها میتوانید از این تکنولوژی استفاده کنید.


20,000 تومان – خرید محصول

 • دمو کلی دوره متخصص اندروید
 • آموزش سی شارپ – پیش نیاز وب سرویس- قسمت ۱۷
 • آموزش وب سرویس- قسمت ۱۷
 •  آموزش وب سرویس- قسمت ۱۰۳
 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱

  تاریخچه سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲

  معرفی سی شار – ۲-introducttion-c#

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۳

  معرفی نوع ها و متغیر ها در سی شارپ – introduction-varable-1

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۴

  پایان مباحث متغیر ها در سی شارپ – finish-varable

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۵

  انواع عملگر ها در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۶

  کار با دستورات در سی شارپ -block-if

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۷

  کار با statement-switch در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۸

  کار با statement-forدر سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۹

  کار با statement-for-finishدر سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱۰

  کار با statement-whileدر سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱۱
  کار با method-outputدر سی شارپ
 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱۲

  کار با method-not-outputدر سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱۳

  کار با arayدر سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱۴

  کار با string در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱۵

  کار با Math در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱۶
  کار با PersianCalanderدر سی شارپ
 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱۷

  کار با File-part1 در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱۸
  کار با وب ویو در اندروید – WebView
 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱۹

  کار با foreach در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲۰

  کار با class در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲۱

  کار با class-field-property در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲۲

  کار با Class-Method در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲۳

  کار با Class_Constractor در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲۴

  شی گرایی در سی شارپ – Class-inheritence1

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲۵

  وراثت – چند ریخنی در سی شارپ – Class-Polymorphism

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲۶

  کار با کلاس Abstract در سی شارپ – Class-abstract

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲۵

  کار با کلاس Abstract در سی شارپ – Class-abstract

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲۷

  کار با Class-interfaceدر سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲۸
  کار با کلاس و اعضای استاتیک Class-static
 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲۹

  کار با Class-partial در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۳۰
  کار با Coollection در سی شارپ
 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۳۱

  کار با Collection-stack-queue در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۳۲

  کار با Casting در سی شارپ

 • سی شارپ – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۳۳

  کار با Generic در سی شارپ

 • Sql Server – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱

  کار با viewStub در اندروید

 • Sql Server – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۲

  کار با Searchveiw در اندروید

 • Sql Server – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۳

  کار با Intent_implicit ها در اندروید

 • Sql Server – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۴

  کار با intent ضمنی – کار با تلفن – intent_implicit_Phone

 • Sql Server – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۵

  کار با intent_explicit صحیح در اندروید

 • Sql Server – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۶

  کار با ActivityResult در اندروید

 • Sql Server – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۷
  کار با Fragment در اندروید
 • Sql Server – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۸

  کار با Option_Menu در اندروید

 • Sql Server – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۹

  کار با Context Menu در اندروید

 • Sql Server – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱۰
  کار با پاپاپ منو در اندروید – Popup_Menu
 • Sql Server – پیش نیاز اموزش وب سرویس قسمت ۱۱

  کار با سرویس ها در اندروید

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۱

  کار با Web Api1

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۲

  کار با Web Api2

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۳
  کار با Web Api 3
 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۴

  کار با Web Api 4

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۵

  توضیح محیط اندروید استودیو – Web Service-Web Servicestudio

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۶

  کار با EntityFramework Core

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۷

  کار با EntityFramework Core

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۸

  کار با EntityFramework Core

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۹

  کار با EntityFramework Core

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۱۰

  کار با EntityFramework Core

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۱۱
  کار با EntityFramework Core
 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۱۲

  کار با EntityFramework Core

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۱۳

  کار با EntityFramework Core

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۱۴

  کار با احراز هویت در Web Api core

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۱۵

  کار با احراز هویت در Web Api core – ایحاد کاربر

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۱۶
  کار با احراز هویت در Web Api core – ورود کاربر
 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۱۷

  کار با JWt – jSon web Token – امنیت

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۱۸
  کار با JWt2 – jSon web Token – امنیت
 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۱۹

  کار با JWt3 – jSon web Token – امنیت

 • فیلم آموزش وب سرویس قسمت ۲۰

  کار با JWt4 – jSon web Token – امنیت

متخصص اندروید بخش سوم
مدرس مهدی قاسم خانی
زمان 37 ساعت و 28 دقیقه
وضعیت دوره تکمیل
پیش نیاز جاوا - اندروید
 • دیدگاه شما بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکرارری خودداری نمایید.
 • ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

امتیاز شما:

 1. parsa011
  ارسال پاسخ

  سلام
  وقت بخیر
  پیش نیاز این دوره چیه؟؟؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام پیش نیازش سی شارپ و Sql هستن که داخل اموزش قرار داده شدن

 2. عرفان ارسال پاسخ

  کی زامارین میاد از ایشون ؟ عالیترین فن بیانو دارن

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، این ماه قرار میگیره تو سایت

 3. عرفان ارسال پاسخ

  عالی عاااالیییی بی صبرانه حالا که c# را یاد گرفتم منتظر دورهزامارین ایشونم خواهشا تا اومد بهم بگین ایشون فوق العادنefooladgar2010@gmail.comایمیلم

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام ، دوره زامارینم با ایشون داریم به زودی قرار خواهیم داد

 4. amir10 ارسال پاسخ

  سلام اکه میشه مشابه دوره اموزش وب سرویس با Web Apic Core رو با php هم بزارید

 5. SeyyedAli ارسال پاسخ

  سلام وقت بخیر
  اپلیکیشنی که تو دوره اموزش وب سرویس با Web Apic Core ساختش رو یاد می گیریم بعدا می تونیم به وب سایتمون اتصال بدیم؟

  1. helali026 ارسال پاسخ

   سلام بله