ریل پردازسیر

 

حریل تایم فریم روزانه :

با توجه به حرکت صعودی و شارپی قبل بنظر میشه حوالی قیمت ۲۴۰ تومان و روی فیبو ۳۸ درصد موج AB ، پایان اصلاح این موج باشه .

در اینصورت سهم پتانسیل حرکت تا سقف قله قبل و همچنین اهداف ۳۴۰ و ۴۰۰ تومان را بصورت کوتاه مدتی خواهد داشت .
در اندیکاتور مکدی و Rsi واگرایی مثبت دیده میشود . بنظر میرسه موج AB موج اول بوده و روند اصلاحی میتونه موج دوم رو تکمیل کرده و در این صورت موج سوم تا اهداف یاد شده حرکت کند .

.

 

مدرس و تحلیلگر تکنیکال بازار سرمایه
حسین هلالی