کپشیر :

 

کپشیر تایم فریم هفتگی :

باتوجه به حرکت سهم در کانال چندین ساله و توانایی عبور از سقف کانال انتظار رشد قیمت بترتیب تا ۷۰۰ و ۱۰۰۰ هزار تومان پیش بینی میشد .
اکنون سهم در بالای مقاومت ۱۰۰۰ تومان تثبیت شده و توانایی تکمیل الگو AltAB=CD را داراست ، هدف کوتاه مدتی بعدی ۱۴۰۰ و میان مدتی تا ۲۵۰۰ تومان پیش بینی میشود . هدف بلند مدتی ۳ هزار تا ۳۵۰۰ .

 

.

.

.

مدرس و تحلیلگر تکنیکال بازار سرمایه
حسین هلالی