سیمان‌شاهرود (سرود) – بازار اول (تابلوی اصلی) بورس

با توجه به حرکت سهم در یک کانال صعودی با شیب کم ، توانسته سقف کانال رسم شده را به سمت بالا قطع کند و همچنین با زدن مقاومت قله قبل توانایی رشد قیمتی تا اهداف ؛ ۳۷۰ و ۵۲۰ تومان بصورت کوتاه مدتی را داراست. بنظر میرسه سهم در مقاومت فیبو ۱۶۱ در قیمت ۲۸۸ تومان با مشکل مواجه شده و انتظار عرضه از سوی فروشندگان وجود دارد . در اندیکاتور Rsi ، با عبور از حد ۷۰ سیگنال خرید مجدد صادر خواهد شد .

 

سیمان کارون (سکارون) – بازار پایه ج فرابورس

با توجه به حرکت صعودی و شارپی سهم و هجوم خریدار ، انتظار زدن مقاومت استاتیک ۷۸۷ تومن پیش بینی میشه و در ادامه مقاومت مهمی حوالی ۹۰۰ تومان خواهد بود ، هدف سهم بصورت کوتاه مدتی ۱۱۷۵ تومان خواهد بود .

 

سیمان فارس و خوزستان (سفارس) – بازار اول (تابلوی اصلی) بورس

این سهم در کانال بورسی زیکو و همینطور کانال خصوصی بارها پیشنهاد خرید شد ، اکنون سهم به مقاومت مهمی رسیده و حوالی ۵۱۰ تومان مقاومت فیبو ۴۲۳٫۶ و خط روند صعودی را داراست ، بنظر میرسه سهم به استراحت نیاز داشته ، از طرفی واگرایی نزولی در اندیکاتور Rsi  و اندیکاتور MACD مشاهده میشه .

 

سیمان‌ ایلام‌ (سیلام) – بازار دوم بورس

با زدن خط روند صعودی و پولبک روی آن انتظار حرکت قیمتی و صعودی هست ، از طرفی واگرایی مثبت در اندیکاتور Rsi  و همچنین اندیکاتور MACD مشاهده میشود ، بترتیب ۸۷۰ ، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان اهداف کوتاه مدتی سهم و مقاومت مهم پیش رو هزار تومان خواهد بود .

 

.
.
.

.

مدرس و تحلیلگر تکنیکال بازار سرمایه
حسین هلالی